LIANTANG HAN, ZHIPING WANG, GUANGPING HOU, PEIXIAN LI, YUGANG QIU, CHENGXIANG ZHANG, JISHENG DU. (2000). A prospective study of time-to-pregnancy among women occupationally exposed to carbon disulphide