YU YOUNGZHONG, L. TIANLIN, L. ZUNYONG, W. QI, D. XIXIAN, W. MAOXUAN, L. GE, L. LASONG, L. YI, C. KERONG, G. MINGLANG, H. WANSHENG. (1981). A study on the problem of labour hygiene and labour protection at high altitude