J. ZAGORSKI, F. BUJAK, K. GRZEGORCZYK. (1996). Accident prophylaxis in Polish agriculture