Junming Dai, Zhenyu Xie, Ze Liang Xuan, Hua Fu. (2009). Association between Job Stress and Burnout among Shanghai Community Health Care Service Workers