KENZABURO TSUCHIYA, KEN TAKAHASHI, MINORU SUGITA, YUKIO SEKI. (1972). Biological responses to low level exposure to lead