V. NESTOROVA, L. DIMITROVA, I. DZHEDZHEV. (1996). Carpal tunnel syndrome – diagnostic and therapeutic problems