G.S. OMENN, G. GOODMAN, L. ROSENSTOCK, S. BARNHART, P. FEIGL. (1987). Chemoprevention of lung cancer in absestos-exposed men