S. KWIATKOWSKI, J. BRYŚ, D. KNAPIKOWA, J. ZWOLIŃSKI, A. RUDKOWSKA-BRZECKA, A. WASIK, R. SMOLIK. (1978). Chronic pathological changes after acute Co2 poisoning