Lidia Zapor, M. Golofit-Szymczak, K. Miranowicz-Dzierawska. (2009). Cytotoxicity of Nickel Compounds on A549 Cells