ILONA HAKKINEN, EERO SILTANEN, SVEN HERNBERG, ANNA MARIA SEPPALAINEN. (1972). Diphenyl poisoning in fruit paper production – A new health hazard