M. JAKUBOWSKI, M. TRZCINKA-OCHOCKA, G. RAZNIEWSKA, B. BAZYLEWICZ-WALCZAK. (2006). EARLY MANIFESTATIONS OF MANGANESE NEUROTOXICITY IN WORKERS