L. FATKHUTDINOVA, R. ZALIALOV, V. GOLOVIZNIN, V. OSLOPOV, A. MUDARISOVA, A. CHARCHENKO, N. AMIROV. (2006). EFFECTS OF POWER FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS ON CARDIOVASCULAR SYSTEM