EVA REICHRTOVA, LUDOVIT TAKAC, GERTRUDA URBANKOVA. (1975). Elimination of magnesite dust from lungs