JINDUO ZHAO, LI CHEN, MSIYU YANG, JINGDE LIU. (1996). Endobronchial examination in diagnosis of pneumoconiosis