G. BALDI, B. MARENGHI, A. RAULE. (1954). Intossicazione sperimentale da paranitroanilina pura