SHIOU-HWA JEE, JUNG-DER WANG, CHEE-CHING SUN, YAU-CHING LU, YUNG-FU CHAO. (1984). Kerosene dermatoses in a ball-bearing company