KAZUHIKO UCHIDA, SUSUMU ODA, HIROKO FUKUMITSU, HIROYUKI NARISADA, YASUKO OBATA, TOSHIAKI HIGASHI, TOSHITERU OKUBO. (2003). Long Distance Education in Occupational Health: The Japanese Experience