Chih-chieh Chen, Sheng-hsiu Huang, Yu-mei Kuo, Wan-ting Lin, Huey-dong Wu, Shih-wei Tsai, Chun-wan Chen. (2012). Lung Generated Aerosols