RURIKO NINOMIYA, NAOKO KOIZUMI, TOSHIYUKI TSUKAMOTO, NOBUKO HOSODA. (1987). Maternal-foetal transport of metals