TOSHIFUMI ASHIDA, SHINYA KOIKE, YUICHI MORI, KAORU OHMORI. (1987). New passive gas sampler for organic vapor measurement