LASSE KANERVA, TUULA ESTLANDER, RIITTA JOLANKI. (1996). Occupational allergy caused by plastics