W.J. SULKOWSKI, M. SLIWINSKA-KOWALSKA, S. KOWALSKA, Z. STARZYNSKI. (1996). Occupational otorhinolaryngological diseases in Poland – Epidemiological analysis, diagnostics and prophylaxis