Wen-hsuan Hou, Ching-fan Sheu, Huey-wen Liang, Yen Lee, Hung-yi Chuang. (2012). Predictors and Trajectories of Return-to-work (RTW) after Traumatic Limbs Injuries