Masanori Ohta, Yasumasa Eguchi, Tomohiro Inoue, Toru Honda, Yusaku Morita, Yoshimasa Konno, Hiroshi Yamato. (2012). Relationship between Work Ability and Oxidative Stress