JINGGUANG FAN, QIEN WANG, SHIJIE LIU. (2000). Surface modified chrysotile induced less DNA damage in human embryo lung cells