H. WOŹNIAK, J. GOŚCICKI, E. WIĘCEK, S. SZENDZIKOWSKI. (1978). The fibrogenic activity of natural and synthetic amorphous silica