K. SPETT, F.M. SPIOCH, W. BIELECKA, T. DUTKIEWICZ, B. GWOZDZ, I. NIEBROJ. (1960). The influence of cytochrome in acute carbon monoxide poisoning