J.Y. LIU, XUE-YING LIN, XI-XIAN XU. (2000). The respiratory illness in feed processing workers