Shoko Kawanami, Makiko Yamashita, Jinro Inoue, Seichi Horie. (2012). Urine temperature as a core temperature index of exerciseinduced hyperthermia