HUNG-YI CHUANQ, JOEL SCHWARTZ, SONG-YEN TSAI, MEI-LING TING LEE, JUNG-DER WANG, HOWARD HU. (2000). Vibration perception thresholds in workers with long-term lead exposure